תב"ע

כמון

הרחבת היישוב הגלילי על הר כמון, ב- 100 יחידות דיור.

רכסים גבעה ה'

שכונה ל- 182 יחידות דיור, עם שטחי ציבור ומוסדות נלווים

גבעת הפרסה

שכונה ל- 1,650 יחידות דיור, עם שטחי ציבור ומוסדות נלווים.